Tag Archives: kumstvo

Kum nije dugme | Koliko je zaista važna uloga kuma

U našem narodu poprilično važnosti pridaje se krvnom srodstvu, ali moglo bi se reći da duhovni srodnici igraju podjednako važnu ulogu. Ne kaže se bez razloga “Bog na nebu, kum na zemlji”. On je naš svedok pred Bogom u različitim pravoslavnim obredima, kao što su krštenja i venčanja, i njegovo prisustvo u ovim ceremonijama igra glavnu ulogu. Kada nekog uzmete za kuma, on vam nije više samo prijatelj, već veoma važna figura u vašem životu i gotovo deo vaše porodice.

Continue reading